ขนาดลายสกรีน

Posted by สกรีนเสื้อ 17/02/2016 0 Comment(s)

ขนาดลายสกรีน

 

ขนาดสกรีน

 

                ขนาดลายสกรีนของร้านสกรีนเสื้อของเรา คิดตามราคาพื้นที่กระดาษ A6 A5 A4 และ A3 ตามลำดับ

 

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ขนาดกระดาษ

A6 ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว × 6 นิ้ว หรือ พื้นที่ไม่เกิน 24 ตารางนิ้ว

A5 ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว × 8 นิ้ว หรือ พื้นที่ไม่เกิน 48 ตารางนิ้ว

A4 ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว × 11 นิ้ว หรือ พื้นที่ไม่เกิน 88 ตารางนิ้ว

A3 ขนาดไม่เกิน 11 นิ้ว × 16 นิ้ว หรือ พื้นที่ไม่เกิน 176 ตารางนิ้ว

 

หากลายสกรีนมีขนาดเกินแต่พื้นที่ไม่เกินก็ยังสามารถใช้ขนาดพื้นที่นั้นได้ เช่น

ต้องการสกรีนลายขนาด 9 นิ้ว × 9 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเกิน A4 มาด้านหนึ่งแต่พื้นที่สกรีนจริงๆแค่ 81 ตารางนิ้ว น้อยกว่าขนาดพื้นที่ A4 ที่ 88 ตารางนิ้ว จึงคิดราคาที่ A4

 

แต่บางครั้งหากพื้นทีเกินก็จะคิดราคาขึ้นอีกไปขั้นหนึ่ง เช่น

ต้องการสกรีนลายขนาด 10 นิ้ว × 10 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเกิน A4 มาด้านหนึ่งแต่พื้นที่สกรีนจริงๆคือ 100 ตารางนิ้ว มากกว่าขนาดพื้นที่ A4 ที่ 88 ตารางนิ้ว จึงคิดราคาที่ A3 หรือ ราคาอาจจะอยู่ระหว่าง A3 และ A4 อาจจะใช้ interpolation linear ในการคิดเพิ่มราคา